office@camastra.co.rs
Sarajevska 12, Beograd
011/3619098
011/2646257

Usluge

Camastra obavlja računovodstvene (knjigovodstvene) i obračunske usluge za druge privredne subjekte od 2001.godine i to: za mala, srednja i velika privredna društva kao i za preduzetnike.

Računovodstvene usluge vršimo u skladu sa računovodstvenim načelima definisanim u okviru međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, poštujući zakonske rokove, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim važećim zakonima na teritoriji Republike Srbije.

Pod računovodstvenim uslugama podrazumeva se:

 • Preuzimanje računovodstvenih isprava u prostorijama klijenta po ugovorenoj dinamici
 • Kontrola ,kontiranje i knjiženje poslovnih promena na imovini,obavezama,kapitalu,prihodima,rashodima
 • Usaglašavanje svih analitika sa glavnom knjigom
 • Izrada periodičnih i mesečnih izveštaja,sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja i dostavljanje nadležnim organima (Poreskoj Upravi)
 • Obračun amortizacije i svih javnih prihoda kao i vođenje zakonom propisanih evidencija
 • Obračun poreza na dobit
 • Obračun PDV i vođenje propisanih evidencija
 • Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja i finansijskih izvštaja za potrebe poslovnih banaka poslodavca
 • Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Kontrola računovodstvenih isprava,finansijskih izveštaja,obračuna javnih prihoda od strane nadležnih organa vrši se u prostorijama Camastre
 • Sastavljanje potrebnih ugovora (kompenzacije,ceije,asignacije,pruzimanje duga,ispunjenje tuđeg duga Jemstva,ugovore o dopunskom radu,ugovore o delu ,ug.o autorskom delu i drugi ug.)
 • Izrađujemo pravilnike (pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama,pravilnik o dozvoljenom rashodu,pravilnik o reprezentaciji,pravilnik o putnim nalozima, pravilnike o popisu)
 • Sve zakonom propisane poreske prijave i obračune iz oblasti računovodstva sastavljamo i predajemo u nadležne institucije(Poreska uprava, PIO i ostale)
 • Usluge računovodstvenog konsaltinga, informacije i saveti po poreskim pitanjima, procena uticaja poreza na poslovanje
 • Naša dva administratora dolaze kod vas po ugovorenoj dinamici i preuzimaju računovodstvene isprave

Prijava i odjava radnika:

 • popunajvanje svih propisanih obrazaca, kao prijava i odjava radnika

Obračun zarada i naknada zarada i drugih primanja koja ne čine zaradu- radimo u AGW programu:

 • Obračun zarada sa kompletnom bazom radnika sa svim isplatam,porezi i doprinosi na teret radnika i poslodavca
 • Export ka e-bank klijentima
 • Razne vrste obračuna kao i ostala primanja fizičkih lica:ugvori o delu, autorskom delu, privremeni i povremeni poslovi,dopunski rad,zakupi,dividende, međudividende
 • Obračun poreza po odbitku pri isplati naknada nerezidentnim pravnim licima,
 • Popunjavanje zakonom propisanih poreskih prijava: PP OD, PP OPJ, od PP OPJ-1 do PP OPJ-8, PDPO i dostavljanje istih u nadležene institucije
 • Štampanje svih naloga za prenos, propisanih poreskih prijava , obrazaca i izveštaja potrebnih za isplatu zarada i naknada sa specifikacijom
 • Sve obračune, specifikacije, nalog za prenos, poreske prijave – elektronski šaljemo obračune klijentu
 • Popunjavamo pojedinačnu poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima - PPP obrazac.
 • Popunjavamo poreske prijave za utvrđivanje staža osiguranja....M-4K i M4
 • Za sve naše klijente i njihove zaposlene popunajvamo poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana - obrazac PPDG-5

Izrada biznis planova i projekcije poslovanja po zahtevu klijenata

NAŠ KONTAKT

Telefoni:
011/3619098
011/2646257
011/3628448

Email
office@camastra.co.rs

Adresa
Sarajevska 12, Beograd

Radno vreme
Radnim danima 08:00 - 17:00